ŠKOLSKI SPORT SRBIJE 

 

 

Savez za školski sport Srbije pokrenuo je projekat „Tvoj lajk za naš ples“ koji pruža mogućnost učenicima da kroz pokret, ples i muziku pokažu svoj talenat, kreativnost, originalnost, afirmišu svoju školu široj javnosti bez rezultatskog pritiska koji sa sobom nosi klasičan oblik takmičenja.
Projekat „Tvoj lajk za naš ples“ podrazumeva da učenici sami u saradnji sa nastavnikom škole osmisle plesnu tačku, daju joj ime i zabeleže na CD-u u vidu video klipa.

Više o tome:

http://skolskisportsrbije.weebly.com/tvoj-lajk-za-nascaron-ples.html