U saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom iz Beograda, u Zrenjaninu je realizovana aktivnost ,,Zajedno u sportu,, Prilikom organizacije aktivnsoti, imala sam veliki problem gde da održim sastanak i forum na lokalnom nivou, s obzirom na to da sam morala da vodim računa da objekat ima pristun i za lica u kolicima.


Više o tome na : http://www.sportskainkluzija.com/srp303/news/Odr%C5%BEani-sportski-forumi-u-Beogradu,-Zrenjaninu-i-Leskovu.html