PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ,,AKTUELNA DEFEKTOLOŠKA PRAKSA’’

Zrenjanin, 20. i 21.03.2015.

Organizatori Konferencije:

Društvo defektologa Vojvodine

Dom „Veternik“, Veternik

Mensa Srbije

Više o tome: 

http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf