14. међународна научно-стручна конференција
"Постојећи изазови у специјалној едукацији и рехабилитацији"Konferencija pod nazivom "Podrška logopedskom i defektološkom tretmanu dece - novi pristup"  održana u Beogradu 13.10.2018. Konferenciji je prisustvovalo više od 50 logopeda i defektologa kao i roditelja zainteresovanih za edukaciju i pomoć deci u organizaciji  Carnomed Serbia 

Carnomed Serbia


PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ,,AKTUELNA DEFEKTOLOŠKA PRAKSA’’

Zrenjanin, 20. i 21.03.2015.

Organizatori Konferencije:

Društvo defektologa Vojvodine

Dom „Veternik“, Veternik

Mensa Srbije

Više o tome: 

http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf